close up of guitar and strings

كلمات لتراتيل


مقالات مُشابِهة

التنوع في العبادة
الموسيقى في زمن الكتاب المقدس
ما هي العبادة؟
أشهر ترانيم في الكتاب المقدستبغى تتواصل مع مسيحي؟ تواصل معنا بكل امان الحين.